سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هایده عادلی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک ، شرکت مخابرات استان کرم
علی اکبر نیک نفس – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز با گسترش تجارت الکترونیک و حجم قابل توجه داد و ستد، از طریق وب سایت ها و افزونگی اطلاعات و تنوع کالاهای در دسترس خریداران دچار نوعی سردرگمی درانتخاب شده اند از این رو برای غربال کردن اطلاعات با توجه به احتیاجات و علایق مشتریان و راهنمایی آنها در انتخاب محصولات مناسب سیستم هایی به طور جدی مورد نیاز می باشد. این مقاله به تشریح یک سیستم توصیه گر می پردازد که با توجه به اهمیت رژیم غذایی در بهبود و کنترل بیماریها در زمینه تغذیه طراحی و پیاده سازی شده است توصیه گر طراحی شده از الگوریتم ژنتیک برای ارائه پیشنهاداتی به کاربران استفاده می کند این سیستم مشخصات خریداران را به منظور محاسبه نیازهای بدن وی دریافت می کند. سپس با در نظر گرفتن مقدارکالاهای انتخابی او به عنوان ملاک تشخیص سلیقه، پارامترهای انرژی پروتئین و چربی و کربوهیدرات مواد غذایی انتخاب شده را محاسبه و آنها را با فاکتورهای مورد نیاز کاربر مقایسه می کند و ضن حذف غذاهای غیرمجاز بهینه ترین پیشنهاد را برای مصرف مواد انتخابی تنظیم می کند این سیستم با ایده گرفتن از کارکرد چرخدستی هوشمند، به کمک زبان برنامه نویسی #C و بانک اطلاعاتی SQL2005 طراحی شده است.