سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدجواد خسروجردی – دانشیار گروه کنترل دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علی سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله، به طراحی یک سیستم کنترل تحمل پذیر خطای اکتیو مبتنی بر مدل برای موتور القایی سه فاز در حضور خطاهای مکانیکی تولید شده توسط استاتور و رتور پرداخته میشود. طراحی این سیستم از دو بخش اصلی تشکیل یافته است، بخش نخست مربوط به طراحی یک کنترلکنندهی نامی برای حالت بدون خطا و برای دستیابی به اهداف کنترلی مورد نظر میباشد که در این کار یک کنترل خطی ساز فیدبک برای این منظور انتخاب گردیده است. بخش دوم به طراحی یک تخمینگر ترکیبی