سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم اعلا – پژوهشگر – پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم – دانشگاه علوم پزشکی تهران
پاتریشیا خشایار – پژوهشگر – پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم – دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهناز سنجری – پژوهشگر – پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم – دانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا آقایی میبدی – استادیار بیماریهای غدد و متابولیسم – پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم –

چکیده:

تکنولوژی اطلاعات بخش تفکیک ناپذیری از نظام آموزش است که با ترجمان دانش به عملکرد می تواند موجب ارتقاء کیفیت آن شود. این تکنولوژی می تواند چارچوب مناسب برای طراحی نظام آموزشی را در اختیار سیاستگزاران قرار داده و از طرفی با فراهم آوردن امکان ارزیابی جامع، نیازها و کاستی های برنامه های آموزشی را در هر مرحله از تدوین و اجرا مشخص کند. یکی از بخش های مهم و اقتصادی هر کشور سیستم بهداشتی آن است. چالش سیستم های بهداشتی بر گرفته از کاهش منابع موجود، افزایش بیماری های پیچیده و تقاضای روز افزون به خدمات بهداشتی است ( 1). کشور ما نیز از این فرایند مستثنی نیست. نیروی انسانی هر کشور از منابع پرارزش محسوب می شود و این منبع در حوزه بهداشت و درمان اهمیت خاص خود را دارد. ثبت الکترونیک و وجود پرونده .( سلامت یکی از رویکردهایی است که امروزه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال آن هستند ( 1 تصمیم گیری صحیح بالینی در دانشجویان پزشکی که یکی از دغدغه همیشگی اساتید است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بروز خطاهای پزشکی همواره از مواردی بوده که با علوم پزشکی دست به گریبان است. این خطاها که می تواند به دلیل نقایص انسانی یا تجهیزات رخ دهد با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و بهره گیری از گایدلاین ها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد ( 2). تکنولوژی اطلاعات توانسته است عرصه آموزش پزشکی را نیز متحول کند. این تکنولوژی، ابزار جدید برای آموختن و محیط جدید برای یادگیری ایجاد نموده است. با استفاده از این فرایند، برنامه آموزشی را می توان در سطح ملی پایش نمود و هرگونه تغییر در آن را مشخص کرد ( 3). تکنولوژی اطلاعات موجب دستیابی به مدل یکپارچه ارایه خدمات سلامت می شود. کاربرد این تکنولوژی نه تنها در طرح ریزی برنامه آموزشی است بلکه موجبات مراقبت مبتنی بر شواهد و بیمار محور را فراهم می آورد ( 4). نتایج تحقیقی در آمریکا نشان داد که حدود 20 درصد از بی کفایتی های تکنیکی به وسیله رزیدنت های پزشکی ایجاد می شود وبه دلیل افزایش زمان اقامت بیماران هزینه بیمارستان های آموزشی 9 تا 33 درصد بیشتر از بیمارستان های غیر .( آموزشی است ( 5 استفاده از تکنولوژی ترسیم فرایند کار و ارایه آن به صورت فلوچارت و اجرای آن یکی از راه کارهایی است که هر مدیری می تواند صرفنظر از نوع و حجم کار آن را انجام دهد ( 6). ابزارهای تصویرسازی با به تصویر کشیدن فرایندهای حرفه ای، امکان بهینه سازی و صرفه جویی در وقت و هزینه را برآورده می سازند