سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی رضائی – دانشگاه فردوسی مشهد
امیررضا عطاری – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله یک محفظه تشدید SIW جدید برای عملکرد دومودی ارایه شده است به کمک این ساختار تنها با استفاده از یک محفظه تشدید فیزیکی یک فیلتر با دو قطب و دوصفر انتقال طراحی شده است این فیلتر از مودهای شبه TE102 و شبه TE201 استفاده نموده و به کمک دو خط مایکرواستریپی ۵۰ تغذیه می گردد فیلتر پیشنهادی به کمک نرم افزار HFSS شبیه سازی شده و عملکرد دو مودی و ماتریس تزویج آن مورد بررسی قرارگرفته است این فیلتر دارای پهنای باند نسبی ۲٫۹۵%درفرکانس مرکزی ۹٫۹۸GHZ و صفرهای انتقال ۱۰٫۷۸GHz 9.44GHz می باشد.