سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشاد فراهانی دلجو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
پرویز فتاحی – دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

اجرای پروژه ها در سازمان های پروژه محور وابسته به عوامل متعددی است چنانکه هریک از این عوامل در موفقیت پروژه نقش مهمی ایفا می کنند لذا ضرورت شناسایی عواملموثر بر موفقیت با توجه به نیاز صنایع بسیار احساس می گرددتحقیق حاضر به دنبال شناسایی عوامل موفقیت بحرانی جهت بهبود کیفیت اجرای پروژه های ساخت میباشد لذا با بکارگیری و طراحی مدل کارت امتیازی متوازن ضمن تدوین استراتژی های متناسب با اهداف پروژه عوامل موفقیت بحرانی در راستای تحقق اهداف استراتژیک و در چهارچوب مدل مطرح شده شناسایی گردیده است سپس با بکارگیری رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی عوامل موفقیت بحرانی شناسایی شده و رتبه بندی و درجه اهمیت و تاثیرگذاری هریک از عوامل تعیین گردیده است.