سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاهبندزاده – دانشگاه خلیج فارس
غلامرضا جمالی – دانشگاه خلیج فارس
فاطم آبادی – دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، بازخورد و اطلاعاتی را برای مدیران در رابطه با فعالیت های زنجیره تامین فراهم می سازد و قابلیت دسترسی به محصول ، تحویل به موقع وظریفتی لازم در زنجیره تامین را به منظور عملکرد مناسب فراهم می سازد . مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR) ، توسط شورای زنجیره تامین توسعه یافته و چاچوبی برای توصیف شیوه های مدیریت زنجیره تامین و فرآیندهای آن فرانم می سارد که در نتیجه منجر به عملکردبهینه زنجیره تامین می گردد . پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، با بکارگیری مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین انجام شده است . لذار در این پژوهش مدلی عملیاتی جهت بهبود ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین طبق مدل SCOR پیشنهاد می شود . شاخص های ازیابی عملکرد این مدل از بررسی پؤوهش های گوناگون بدست آمده و در اینجا گرد آوری شده ند . این پژوهش یک پژوهش توصیفی است و روش گرد آوری داده های آن به صورت کتابخانه ای بوده است .