سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علیرضا قنادان – عضو گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران
آزاده شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه مجازی نور طوبی تهران

چکیده:

ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی یکپارچه یکی از مهمترین دغدغه های مدیران سازمان ها در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات می باشد از آنجا که یکی از مهمترین سرمایه های نامحسوس سازمان ها اطلاعات آنها است رویکرد کارت امتیازی متوازن یکی از بهترین و مناسبترین روشها جهت ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی محسوب می گردد. هدف اصلی دراین پژوهش آن بوده است که تابا استفاده از کارت امتیازی متوازن مدلی برای اندازه گیری عملکرد سیستم های اطلاعاتی یکپارچه (ERP) ارائه و کارآمدی مدل طراحی شده مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد تا بدین وسیله شناخت نقاط قوت و ضعف سازمانی میسر شود لذا این مقاله پس از مطالعه و جمع بندی پژوهشهای پیشین و مرور ادبیات موضوع، جهت تسهیل تصمیم گیری های استراتژیک سازمان، ضمن به کارگیری رویکردی سه لایه، مدلی را جهت ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی یکپارچه سازمانی به روش کارت امتیازی متوازن ارائه نموده است