سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی اسماعیلی رخ – مدیر پروژه استاندارد سازی فرایندهای مالیاتی کشور

چکیده:

پیاده سازی فرایندهای تغییر یافته درهر سازمانی با چالشها و ریسکهای مختلفی روبروست و متدلوژیهای بهبود فرایندها روشهای متنوعی را جهت نظارت بر اجرای موفق فرایندهای بهبود یافته پیشنهاد می کنند در پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی کشور PSD پس از مرحله باز طراحی فرایندها، مدلی عملی با عنوان مدل ارزیابی فرایندهای باز طراحی شده مالیاتی Taxpam به منظور ارزیابی ، کنترل و نظارت بر فرایندهای بهبود یافته طراحی شد. در طراحی این مدل و با هدف ارزیابی دقیق فرایندهای باز طراحی شده در سازمان امور مالیاتی کشور مفاهیم ارزیابی در مدلهای تعهالی سازمانی با متدولوژی های بهبود فرایندها تلفیق شده است.