سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد ریاحی پور – کارشناس الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر- دانشکده مهندسی برق
علیرضا صدوقی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر- دانشکده مهندسی برق
حمیدرضا بهبهانی فرد – مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- دانشکده مهندسی برق

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه نتایج طراحی مفهومی سامانه تامین انرژی الکتریکی یک میکروماهواره مخابراتی با وزن 24 کیلوگرم وتوان متوسط 24/1 وات، حداکثر توان 30/8 وات (به مدت 36 دقیقه در زمان خورشید گرفتگی)، با ولتاژ خط تنظیم نشده، مدار325 کیلومتری دایرهای خورشید آهنگ و طول مدت ماموریت 3 سال با استفاده از روش دنبال کننده حداکثر توانMPPT) می باشد. منبع اصلی انرژی سلول های خورشیدی چند پیوندی می باشند و از باتری های لیتیوم- یون بعنوان منبع ذخیره انرژی استفاده می گردد.برای طراحی ماهواره از مدل های آماری و پارامتریک استفاده شده است. مدل های آماری ارائه شده، براساس پردازش اطلاعات بیش از 25 میکروماهواره تهیه شده که امکان برآورد پارامترهای طراحی را در ابتدای فرآیند طراحی با دقت قابل قبولی فراهم می آورد