سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن نعمتی اندواری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
ستار میرزاکوچکی – دانشیار،گروه آموزشی الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و ص

چکیده:

در این مقاله یک مولد اعداد شبه تصادفی با استفاده از تابع چکیدهساز بلیک طراحی شده است. ساختار این مولد بسیار ساده و ازسرعت پردازش بسیار بالا نسبت به مولدهای دیگر که از توابع چکیدهساز دیگر استفاده می کنند، می باشد. مولد پیشنهادی با استفاده از یک مجموعه تست آماری که توسط موسسه بین المللی استاندارد و تکنولوژی ارایه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته و مراحل آن را پاس کرده است. این مولد در صورتیکه از بوته آزمایش های امنیتی موفق بیرون آید می تواند به عنوان کلید یک رمز رشتهای کاربرد پیدا کند. بنابراین ما معتقدیم که الگوریتم بلیک، یکی از الگوریتم های چکیده ساز استانداردSHA-3خواهد بود.