سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رضا اختصاصی – استاد و رئیس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد
محمد علی صارمی نایینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران
عبدالله صارمی نایینی – کارشناس سخت افزار کامپیوتر

چکیده:

بررسی ها نشان میدهد که در تحلیل داده های بادسنجی به منظور مطالعات فرسایش بادی صرفا نمی توان به سمت وسرعت باد و در حقیقت رسم گلبادها اکتفا نمود بلکه دخالت خصوصیات فیزیکی خاک از جمله سرعتاستانه فرسایش پذیری خاک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد اولین بار بلگنولد 1945 بین توان فرسایشی باد و دبی حمل رسوب رابطه ای نمایی و مستقیم ارائه نمود لتو و فرای برگر 1971 نیز ضمن تایید ارتباط توان سوم سرعت باد با قدرت انتقال رسوب با تبدیل سرعتهای بیش از سرعت استانه فرسایش بادی به مولفه هایی برداری تحت عنوان قدرت حمل ماسه توسط باد DP به رسم گلماسه اقدام نمودند. گلماسه در واقع نمایانگر ارتباط بین فضا و زمین باد و خاک است به نحویکه با محاسبه بردار برایند می توان جهت نمایی حمل ماسه را برای منطقه مورد نظر تعیین نمود. از انجا که محاسبات مربوط به رسم گلماسه بسیار پیچیده و وقت گیر می باشد تلاش شد تا باارائه نرم افزاری محاسبات لازم تسهیل و تسریع گردد.