سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی امین رشیدی فر – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی شادگان
محمدامین رشیدی فر –

چکیده:

طراحی تولید و بکارگیری یک محیط پزوهش الکترونیکی جهت حل برخی از دشوارهای انجام پژوهشهای مهندسی بهروش سنتیاستفادها ز روشهای نوین پژوهش الکترونیکی تحلیل فرصت ها و تهدیدهای ناشی از ان از طریق ترسیم یک چارچوب پژوهش الکترونیکی و تولید یک نرم افزار به عنوان کمک پژوهشگر رایانه ای جهت انجام پژوهش به کمک رایانه در محیط الکترونیکی صورتگرفته است رهیافت از نمونه های اولیه محیطهای پژوهش الکترونیکی است که به عنوان کمک پژوهشگر رایانه ای طراحی و نمونه سازی شده است بیان مشخصات عمومی و مولفه های این محیط توصیف معماری و ساختار مولفه ای و خدمات مفهومی آن که دراین مقاله صورت گرفته است براساس نمونه سازی تکاملی و تجربه انجام چند پژوهش کاربردی به کمک این ابزار بوده است.