سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی زواری – دانشکده مهندسی برق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
وحید احمدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
الهام دارابی – دانشکده فیزیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

چکیده:

ساختار جدیدی از آشکارسازهای مادون قرمز نقطه کوانتومی بر اساس تکثیر بهمنی ارائه می شود که در آن جریان نوری خروجی وارد یک ناحیه تکثیر بهمنی شده و در آنجا بزرگتر می شود و از این رو می توان به مقادیر بزرگتری از پاسخ دهی دست یافت. با طراحی مناسب ساختار جریان تاریک نیز تا حد زیادی کاهش یافته و بنابراین آشکارسازی ویژه افزاره نیز بزرگتر می شود. با توجه به وابستگی دمایی جریان تاریک و کاهش نسبی آن در این ساختار و نیز افزایش پاسخ دهی، دمای کاری افزاره به دماهای بالاتر در حدودT=120K می تواند افزایش یابد بطوربکه مقادیر نسبتا بزرگی از آشکارسازی ویژه در حدود۶ ×۱۰۹ cm.Hz1/2/Wحاصل گردد.