سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آفرین اخوان – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد، عضو هیئت علمی گروه صنایع موس
محمدصالح اولیا – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

با پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش خدمات نیز به طور فزاینده ای تحت تاثیر این فناوری ها و کاربردهای آن قرار گرفته است و با بهره گیری از آن به دنبال فرصتهایی برای ارائه خدمات با کیفیت بالاتر می باشد همانطور که بخش خدمات به سمت دوره خدمات الکترونیک حرکت می کند سازمان های خدماتی با بهره گیری از ابتکارات مدیریت دانش به سازان های مبتنی بر دانش تبدیل می شوند و موفقیت سازمان های خدماتی تا حد زیادی بستگی به آن دارد دراین مقاله تلاش شده است عوامل کلیدی در طراحی و اجرای مدیریت دانش در سازمان های خدماتی شناسایی گردیده سپس با تجزیه و تحلیل چند نمونه سازمان خدماتی که به اشتراک گذاری و مدیریت دانش را اجرا نموده اند طراحی و اجرای مدیریت دانش در قالب هشت عامل دلایل بکارگیری، اهداف، دامنه کاربرد ، سازمان دهی ،روش کار، تکنولوژی، دستاوردها، مشکلات و محدودیتها ارائه گردد.