سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا عراقی – کارشناس آبیاری –شرکت مهندسی مشاور کاوش پی مشهد
عباسعلی قزل سوفلو – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

برآورد میزان رسوب در اغلب پروژه های آبی دارای اهمیتی ویژه است. عموماً تعیین میزان بار رسوب به دلیلید . Ĥ طولانی بودن فرآیند محاسبات، از جمله زمانبرترین بخشهای مطالعات هیدرولوژی و فرسایش به حساب می بدون شک بهره گیری از توانایی کامپیوتر میتواند راهگشایی مطمئن جهت کاهش زمان محاسبات و افزایش دقت نتایج نهایی باشد . در این مقاله به بررسی برنامه ای میپردازیم که با استفاده از زیان ویژوال بیسیک و در محیط اکسل ایجاد شده است و استفاده از آن، افزایش چشمگیر دقت و سرعت محاسبات رسوب رودخانه ه ا را به دنبال خواهد داشت.