سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدهادی حیدرزاده – مشاور شهرداریتهران در امور محیط زیست و رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پاید
امیرحسن جعفری ورامینی – معاون تحقیق و توسعه
هاشم خوشنام – کارشناس ارشد ارزیابی و استانداردهای زیست محیطی
سعید مطهری – کارشناس ارشد ارزیابی و استانداردهای زیست محیطی

چکیده:

توسعه بی رویه شهر تهران باعث افزایش انتظارات شهروندان از مدیران و برنامه ریزان شهری در کلان شهر تهران در جهت ارتقا کیفیت محیط زیست و برخوردار از شاخص های رفاه و زندگی سالم شهری شده است این امر از یک طرف نیازمند اجرای پروژه های زیرساختی و عمرانی است ولی از طرف دیگر اجرای چنین پروژه هایی می بایست براساس ظرفیتهای محیط، در نظر گرفتن ذینفعان و مکان یابی مناسب و … انجام پذیرد که در غیر این صورت نه تنها موجب هدر روی انرژی و سرمایه می گردد بلکه این مساله عدم رضایتمندی شهروندان تخریب منابع، محیط و … را نیز همچنان به همراه خواهد داشت به این ترتیب نقش مدیران و برنامه ریزان شهری شهر تهران تنها تعیین کاربری های اراضی و برنامه ریزی فضایی نخواهد بود بلکه یکی از اصلیتریت و مهمترین وظایفی که برعهده انان ست برنامه ریزی شهری درجهت توسعه پایدار می باشد. لذا مطالعه وبرنامه ریز ی درجهت شناسایی حذف یا کاهش الودگیهای زیست محیطی که گریبانگیر مردم و بعبارتی کلان شهر تهران است