سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احسان گوهری – ۱ دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی – بیومکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
سیامک خرمی مهر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این تحقیق نرم افرازی طراحی و ایجاد شده است که فایل های حاوی موقعیت فضایی نشانگرهای نصب شده برروی بدن را خوانده و اطلاعات سینماتیکی نشانگرهای نصب شده بر روی بدن را، در اختیارکاربرقرار می دهد. براساس این داده ها، نرمافزار اطلاعات سینماتیکی اعضای بدن را که بین هر دو نشانگر واقع شده اند را در هر لحظهمحاسبه میکند.در مرحله بعد، نرم افزار براساس اطلاعات سینماتیکی اعضای بدن، اطلاعات سینماتیکی مفاصل را محاسبه می کند. کدهای این نرم افزار به زبان Visual Basic نوشته شده است.