سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید سعیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
رضا حفیظی فرد – دانشجوی ارشد برق قدرت واحد یاسوج
سیدحسین عادلی نسب – شرکت توزیع برق کهگیلویه
صدرالله نیاپرست – دانشجوی ارشد برق واحد بوشهر

چکیده:

در سیستمهای قدرت، انتقال توان راکتیو بدون پشتیبانی توان راکتیو ممکن نیست. در سالهای اخیر که روند خصوصی سازی در صنعت برق در کشورهای جهان گسترش یافته و استقلال بخشهای مختلف شبکه برق مطرح گردیده، برای تضمین پشتیبانی مناسب و مستمر توان اکتیو لازم است انگیزه کافی برای تولید و پشتیبانی توان راکتیو انجام شود. ایجاد انگیزه مستلزم ایجاد یک ساختار اقتصادی مناسب برای توان راکتیو است که در آن تعیین هزینه های مرتبط با توان راکتیو به گونه ای صحیح انجام گیرد. همچنین تخصیص هزینه و قیمت گذاری توان راکتیو نیز با روشی عادلانه و مناسب صورت پذیرد. برای دستیابی به معیار دقیق قیمت گذاری توان راکتیو و شرکت دادن کلیه منابع توان راکتیو شبکه بایستی هزینه های توان راکتیو دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله ابتدا به بررسی دلایل اصلاح ضریب توان، اهمیت مسأله خازن گذاری و سپس به مطالعه و بررسی اصول و مباحث فنی خازن گذاری می پردازیم. سپس به محاسبه خازن مورد نیاز یک مشترک جهت کاهش پرداخت هزینه توان راکتیو در صورتحساب ماهانه اش از طرق مختلف از جمله محاسبه از روی قبض برق مشترک، ظرفیت ترانس مربوطه و محاسبه از روی توان قراردادی )محاسبه شده و یا مصرفی( پرداخته و به بررسی اقتصادی روش های گفته شده می پردازیم ودر نهایت به نتیجه گیری و مقایسه روشها خواهیم پرداخت.