سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحسن موسوی دزفولی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانیال خشایی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله با ذکر مقدماتی درباره الگوریتم های تکاملی بخصوص الگوریتم ژنتیک به معرفی روشهایی فراتر از قواعد موجود برای طراحی مدارات منطقی ترکیبی براساس الگوریتم های مذکور پرداخته شده است روشهای ارائه شده همگی براساس الگوریتم ژنتیک می باشند در معرفی روشها جنبه های مختلف پیاده سازی و برتری هرکدام از آنه نسبت به هم بیان شده است در ادامه برخی از این روشها پیاده سازی شده اند و نتایج حاصل از آنها با هم و با طراحی انسانی مقایسه شده اند.