سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد اخشابی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
داود کیاکجوری – دکترای مدیریت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محمد طالقانی – دکترای مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

امروزه مدیریت زنجیره تامین (SCM) به عنوان یکی از مبانی زیرساختی پیاده سازی کسب و کار الکترونیکی در دنیا مطرح است اهمیت برنامه ریزی و زمانبندی در زنجیره تامین از آنجهت موردتوجه است که بدون آن نمی توان از زنجیره تامین کارایی برخوردار بود نیاز سازمان ها برای پاسخگو بودن هرچه بیشتر به نیازهای مشتریان در شرایط متغیر رقابت و افزایش آشفتگی و غیرقابل پیش بینی بودن محیط کسب و کار آنها را به سمت همه جانبه سوق می دهد از این رو در مسایل زمان بندی مدنظر قرار دادن چند تابع هدف مساله را واقعی تر خواهد نمود. بدین منظور یک مدل ریاضی چند معیاره جدیدی ارائه شده که شامل جریمه های زود کرد و دیرکرد وزنی و مجموع وزنی زمانهای تکمیل کارها می باشد با توجه به پیچیدگی حل این مسائل و NP-hard بودن آن الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید توسعه داده شده و زمان حل و کیفیت جواب ان با جوابهای بدست آمده از نرم افزار lingo8مقایسه گردیده است نتایج به دست آمده نشان میدهد که مدل ریاضی توانایی حل مسائل را در ابعاد بزرگ و عملی نداشته و الگوریتم مورد نظر جوابهای بهترین را در زمانهای کوتاهتری بدست می آورد.