سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا زارعی – استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه کردستان

چکیده:

افت هد کمباین بیش از نیمی از کل تلفات برداشت به وسیله کمباین را به خود اختصاص می دهد. لذا با توجه به اهمیت تلفات هد، طراحی و ساخت وسیله اندازه گیری آنلاین افت هد کمباین در انستیتوی مهندسی کشاورزی دانشگاه هوهنهایم کشور آلمان انجام گرفت. تا کنون هیچ وسیله مشابهی در دنیا برای اندازه-گیری آنلاین افت هد کمباین ارایه نشده است. ارزیابی عملکرد این دستگاه در فصل برداشت 2012 در مزرعه انجام شد. راه اندازی و توقف کار این دستگاه از داخل کابین راننده امکان پذیر می باشد. این دستگاه از نقطه نظر جمع آوری افت هد کمباین بسیار مثبت ارزیابی شد.