سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد ریاحی پور – کارشناس الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی برق
فرید زرین خط – کارشناس ارشد مخابرات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی برق
سعید دل آرام – کارشناس ارشد الکترونیک

چکیده:

امروزه برای کنترل روشنایی معابر از روشهای مختلفی استفاده میشود، از جمله استفاده از فوتوسل، ساعت نجومی و… ، که هر کدام مزایا و معایب خود را داراست. یکی از معایب همه روشهای ذکر شده عدم امکان اعمال فرامین کنترلی از طریق یک مرکز کنترل یک پارچه است. در این مقاله ایجاد این قابلیت با استفاده از سیستم RDS مطرح شده است. استفاده از سیستمهای ارسال اطلاعات به صورت رادیویی مسئلهای نوین نیست ولی تاکنون از این سیستم برای این منظور استفاده نشده است، در کشورهای اروپایی و آمریکا از سیستم RDS برای معرفی برنامههای رادیویی و یا نام ایستگاه رادیویی و حتی دادن اطلاعات ترافیکی و… استفاده میشود که در همه آنها اطلاعات ارسالی بر روی صفحهنمایشگر رادیوهایی که امکان دریافت سیگنال RDS را داشته باشند به نمایش درمیآید. در روش پیشنهادی می توان ابتدا به هر یک از چراغ های روشنایی معابر یک کد دیجیتال باینری اختصاص داد و سپس از طریق یک مرکز، تک تک چراغ ها را بطور مجزا کنترل کرد و برای مثال در هر ساعت از ساعات شبانه روز تعدادی را خاموش و یا روشن کرد