سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا یارقلی – دانشگاه زنجان
علیرضا یوسفلی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

قرار گرفتن ایران برروی کمربند خورشیدی این کشور را از لحاظ تابش نور خورشید با قدرت و توان مطلوب به یکی از مناطق بسیار مستعد برای بهره گیری از این انرژی تبدیل کرده است دراین پژوهش استفاده از انرژی خورشیدی به صورت فتوولتاییک بررسی شده و سیستمی برای ردیابی نور خورشیدجهت تولید توان ماکزیمم طراحی شده است در بخش طراحی یک سیستم که بتواند موقعیت خورشید را توسط سنسورهای مقاومتی یعنی LDR مقاومت وابسته به نور تشخیص دهد و توسط دو موتور dc پنل خورشیدی را درجهت های مناسب حرکت دهد تا پنل در بهترین زاویه یعنی عمود به خورشید قرا رگیرد پیاده سازی و ساخته شده است در نتیجه ماکزیمم انرژی ذخیره می شود.