سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خدارحم قندی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) ، رفسنجان
علی نگارستانی – تهران سازمان انژی اتمی
حسن رنجبرعسکری – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) ، رفسنجان
سیدمحمدباقر مرعشی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) ، رفسنجان

چکیده:

با توجه به اهمیت گاز رادون ) ) Rn در پیش بینی زمین لرزه، اکتشاف اورانیوم، نفت و آب های زیر زمینی در این مقاله به طراحی و ساخت دستگاهی برای اندازه گیری غلظت تجمعی گاز رادون درون خاک در فواصل زمانی معین و برای یک مدت زمان نسبتاً طولانی می پردازد . دستگاه شامل یک لوله اس توانه ای شکل می باشد که یک طرف آن به وسیله فیلتر مسدود می شود که فقط به گاز رادون درون خاک اجازه عبور به لوله استوانه ای را می دهد . در طرف دیگر استوانه آشکارساز CR−۳۹ قرار دارد که توسط یک صفحه دیسک گردان برای مدت زمانی معینی در معرض گ از رادون قرار می گیرد، با چرخش دیسک سوراخی که بر روی دیسک می باشد جلوی استوانه قرار می گیرد . پس از تخلیه ی هوای درون استوانه، این سوراخ جای خود را به آشکارساز دیگری داده و این عمل به تناوب تکرار می گردد .