سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز عارضی – پژوهشگاه نیرو ایران
هرمز مهرخداوندی – پژوهشگاه نیرو ایران
عبدالرسول رسولی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا روشی جدید جهت تعیین محل وقوع خطا در خطوط انتقال ارائه شده است . روش مذکور در حقیقت بهبود روشی است که در یکی از فاصله یابهای متداول مورد استفاده قرار می گیرد و طبق نظر کارشناسان بهره بردار نسبت به فاصله یابهای دیگر از دقت و کارآیی بهتری برخوردار است . اساس این روش بر پایه استفاده از مدل فشرده خط انتقال بنا شده و از ویژگیهای آن می توان به عدم تاثیر پذیری از جریان بار ، مقاومت قوس و جریان خطای تزریق شده از انتهای خط اشاره نمود . شبیه سازی کامپیوتری الگوریتم مذکور موید صحت عملکرد روش پیشنهادی و دقت نسبتاً بالای آن است . در ادامه مراحل مختلف طراحی و ساخت نمونه بیان گردیده و در انتها نتایج آزمایشگاهی طرح نیز ذکر شده است