سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن جوادزاده – دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران،
ساناز روشن منش – دانشگاه بیرمنگهام، بیرمنگهام، انگلستان
فروهر فرزانه – دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران،

چکیده:

در این مقاله به منظور داشتن یک فیلتر مایکروویو مسطح فشرده، پهن باند و با قابلیت ساخت آسان، دو فیلتر درجه چهار حلزونی را با تکنیک استفاده از خازن برای فاصله بین رزوناتورها معرفی کردهایم. در این فیلترهای پهن باند از رزوناتورهای حلزونی ربع طول موج استفادهشده که نسبت به رزوناتورهای نصف طول موج علاوه بر ابعاد کوچک، این مزیت رادارند که باند عبور دوم آنها دورتر میباشد. نکته مهم درطراحی این فیلترها ، حداقل فاصله بین خطوط یا رزوناتورها میباشد به همین منظور برای افزایش کوپلینگ داخلی و خارجی و رسیدن به پهنای باند بیشتر، به جای کم کردن فاصله بین رزوناتورها از خازن مسطح مایکرواستریپی استفاده شده است که این مزیت را نیز دارد که نقش اتصالکوتاه در رزوناتور ربع طول موج را ایفا میکند بنابراین ساختار فیلتری به سوراخ اتصال کوتاه نیاز ندارد. در ساختار فیلتری دوم ما با استفاده از تکنیک کوپلینگ غیر مجاور، دو صفر انتقال در پاسخ چبیشف اولیه فیلتر ایجاد کرده و بدین ترتیب فیلتر شبه بیضوی را تحقق دادهایم. نتایج اندازهگیری فیلترهای ساخته شده تطابق بسیار خوبی با نتایج شبیهسازی توسط نرم افزارSONNETدارد.