سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر مستشفی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،پژوهشکده علوم و تکنولوژ ی زیر دریا ، دانش
احمدرضا زمانی – استادریار پژوهشکده علوم و تکنولوژ ی زیر دریا ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تعیین ضرایب هیدرودینامیکی سازه های ثابت یا شناور از جمله نیازمندیهای لازم در طراحی سازه ها و تعیین حرکات رفتاری آنها می باشد .اگرچه با استفاده از تکنیکهای عددی و روشهای محاسباتی پیشرفته می توان به محاسبات نیرویی و تعیین ضرایب هیدرودینامیکی پرداخت ، منتها تعیین تجربی ضرایب فوق به منظور اطمینان از محاسبات انجام شده ضروری است . در این مقاله به بیان مراحل طراحی و ساخت مکانیزم نوسان ساز جهت تعیین ضرائب هیدرودینامیکی سازه های شناور یا ثابت پرداخته می شود . با استفاده از این مکانیزم می توان حرکات گوناگون را بر روی مدل شناور ( یا سازه ) در آب ایجاد نمود و یا مدل را تحت تاثیر امواج تولید شده در حوضچه کشش در محل خود ثابت نگاه داشت . با استفاده از این مکانیزم مقدار نیرو و ممان وارد بر مدل در 6 جهت ( 3 راستای نیرویی و 3 راستای ممانی) قابل سنجش است.