سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی فرتوک زاده – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدحسین محسنی ارمکی –
مرتضی کازرونی –

چکیده:

یکی از قطعات مورد استفاده در شبکه های مقایسه گر مونوپالس، هایبرید ۱۸۰ درجه می باشد. ساختارهای متفاوتی برای قطعه فوق ارائه شده است که برحسب پهنای باند ،توان قابل تحمل و تکرار پذیری ساخت، قابل دسته بندی هستند. یکی از بهترین مقسم توان ها، مقسم توان گایسل می باشد که نقص آن پهنای باند اندک فرکانسی است. در این مقاله روش جدیدی برای افزایش پهنای باند مقسم مذکور با استفاده از مقاومت های متصل به زمین به همراه بهینه سازیهای طراحی ارائه می گردد. برای تشکیل ساختار هایبرید از این مقسم توان، از پل زمین و انتقال دهنده ی فاز و مبدل خط به زمین استفاده شده است. هایبرید ارائه شده در این مقاله با نرم افزارHFSS شبیه سازی شده و به منظور ارزیابیصحت روش ارائه شده ، نتایج شبیه سازی و اندازه گیری دو مقسم توان ساخته شده در باندx و s تطابق داده شده است.