سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کوروش گویری – نیروگاه حرارتی بیستون

چکیده:

مسائل و مشکلات پیش آمده در مجموعه فن های برج خنک کن نیروگاه بیستون، سبب اصلی طراحی و اجراءاین پروژه بوده است. فشار زیادی که در ابتدای راه اندازی جهت غلبه بر لنگر سکون پره ها و بحرکت درآوردن آنها به الکتروموتور وارد می گردد، باعث داغ شدن و تغییر خاصیت عایق های الکتریکی و در برخی موارد سوختن سیم پیچی (استاتور) آن می شود. شایان ذکر است تا کنون که حدود 17 سال از سروع بکار واحدهای نیروگاه و طبعاً کولینگ تاور های دو واحد که مجموعاً 20 دستگاه فن را شامل می شود. می گذرد، 24 مورد صدمه دیدن استاتور و نهایتاً ترمیم و سیم پیچی مجدد گزارش گردیده است. همچنین وجود مانع ومقاومت درراه اندازی، به دلیل لنگر سکون پره ها، باعث پدیدهTake off دینامیکی روتور شده که به مرور موجب لقی پوسته بیرینگ های موتور و خراب شدن زودهنگام آنها گردیده که این معضل هزینه زیادی را تابحال به نیروگاه تحمیل نموده است. پروژه طراحی و ساخت کوپلینگ با ظرفیت انتقال توان 160 کیلووات به منظور راه اندازی نرم و تدریجی بدون واردآمدن فشار اولیه به الکتروموتور در لحظه استارت و با هدف جلوگیری از صدمه دیدن مجموعه موتور و گیربکس، طراحی گردید. این پروژه شامل دو بخش طراحی و ساخت بوده که فصل ابتدایی بخش ساخت مربوط به انتخاب جنس قطعات کوپلینگ براساس پارامترهای مختلف می باشد. . جهت سهولت درنتیجه گیری، در بخش طراحی از یک سری جداول آماده کمپانی های سازنده که سایز قطعات را مشخص می نماید، استفاده گردیده است.