سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم صفری – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
غلامرضا هنرآسا – صنعت الکترواپتیک و لیزر، صنایع الکترونیک شیراز
سهیل سلیمی – صنعت الکترواپتیک و لیزر، صنایع الکترونیک شیراز
سیدسعید موسوی – صنعت الکترواپتیک و لیزر، صنایع الکترونیک شیراز

چکیده:

در این مقاله شیوه طراحی و ساخت یک لیزر Nd:YVO4 در طول موج 1/064 میکرون با دمش طولی توسط یک لیزر دیودی، که قادر به ایجاد هارمونیک دوم ( طول موج532نانومتر) با استفاده از یک بلورKTPدر وضعیت درون کاواکی است، ارائه شده است . پارامترهای مهم برای طراحـی کـاواک لیـزر محاسـبه شـده و نهایتـا خروجی با توان حدود 320 میلی وات در طول موج سبز رنگ به ازای توان دمشی 2/36 وات ( طول موج 808 نانومتر ) و شیب بازده %16 بدست آمد