سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحمید حسینی – دانشگاه مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف
طاهر نیکنام – دانشگاه مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف
فریدون بهنیا – دانشگاه مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله فازهای طراحی و شبیه سازی یک جبران کننده که تواما ولتاژ بار و جریان کشیده شده از شبکه را سینوسی میکند گزارش می شود . جبران کننده برای قطع ولتاژمانند UPS برای افزایش وکاهش ولتاژ به ترتیب مانند سلف و خازن و برای حذف هارمونیک های فرکانس پایین ولتاژ مانند اتصال کوتاه رفتار می کند . هارمونیک های فرکانس بالای ولتاژ توسط فیلتر غیرفعال حذف می شود . جبران کننده برای جبران جریان خط مانند یک منبع جریان متغیر عمل می کند و مقدار جریان جبرانی را با مقایسه جریان خط با جریان مرجع تولید شده توسط جریان بار تعیین میکند . در جبران کننده از روشهای PWM و هیسترزیس استفاده شده است .