سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا تقی نژآد احمدی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
معصومه علیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این مقاله مطالعات عددی بر روی دیود نوری آلی با در نظر گرفتن تزریق دو قطبی از الکترودهای دارای سد آزادانجام داده ایم. رژیم دو قطبی اولین گام برای بسط مدل ای است که self-consistent نامیده می شود و توسط PreezentوTessler فراهم شده است که در آن رژیم تک قطبی در نظر گرفته شده بود.علاوه بر این ،درمدل حاضر باز ترکیب الکترون حفره را به فرم Langevin و موبلیتی حامل های بار را وابسته به میدان الکتریکی در نظر گرفته ایم