سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریدون ارمانفر – سازمان اب منطقه ای استا ن اذربایجان شرقی
اکرم نصیری – سازمان اب منطقه ای استا ن اذربایجان شرقی

چکیده:

رشد جمعیت و بتبع آن افزایش نیاز به مصرف آب بروز تغییرات جدی در شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز دستیابی به فناوریهای نوین ، تکوین و ارتقا تدریجی چارچوب نهادی مدیریت آب را بدنبال داشته است این روند در دوران اخیر به چهار دوره ابتدایی ، شکل گیری و گسترش و انسجام قابل تفکیک است با توجه به اینکه در حال حاضر مدیریت اب درایران مرحله انسجام بخشی به مجموعه فعالیتهایانجام شده در دوران معاصر را تجربه می نماید دریافت دیدگاهها ، نکته نظرات و تعامل با ارگانها ی دیگر مرتبط با مدیریت منابع آب در سطح بین المللی منطقه ای و ملی و نتایج مطلوبی را درجهت پیشبرد اهداف این عرصه بدنبال خواهد داشت. عدم وجود همکاریهای بین بخشی و فرامرزی بعنوان یکی از علل ریشه ای بروز مشکلات بخش آب می باشد تجزیه و تحلیل موضوع مذکور به صراحت بیان می کند که بخشی نگری و عدم همسویی دستگاههای اجرایی نظارتی، قضائی بیشترین سهم را در بروز مشکلات ریشه ای به خود اختصاص داده و مسلما توجه خاص را خواهد طلبید.