سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال آقادادی – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید شیری – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمهدی رضاعی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کیانا کاکاوند – کارشناسی ارشد

چکیده:

سیمولاتورهای جراحی یکی از کاربردهای مهم سیستمهای عملیات از راه دور یا سیستم های تلهاپراتوری می باشد. بطور کلی سیستمهای تلهاپراتوری شامل دو ربات، یکی در محیط انجام عملیات(ربات اسلیو) و دیگری در کنار اپراتور(ربات مستر) می باشند. در سالهای اخیر استفاده از واقعیت مجازی ۱ در سیستمهای تلهاپراتوری به منظور آموزش جراحی توسعه یافته است. در این سیستمها بهکمک مدلسازی بافت و فیدبک نیرو به ربات مستر و اپراتور، شرایط عملیات واقعی شبیه سازی می شود. در این مقاله، یک سیستم تله- اپراتوری جهت شبیهسازی وارد کردن ۲ سوزن جراحی به بافت توسط واسط لامسهای ۳ پیادهسازی شده و مورد بررسی قرار می گیرد