سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

لیدا حقنگهدار – دانشگاه تهران

چکیده:

دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می شود به طوریکه امروزه مدیریت دانش به عنوان یک اصل کلیدی و اجتناب ناپذیر در صحنه رقابت عصر اقتصاد دانش محور مطرح شده است تاریخ تمدن بشر هرگز دورانی را به یاد ندارد که این چنین مفهوم دانش قدرت است را تجلی بخشیده باشد اکنون محور توسعه و پیشگامی نه ثروت و نه خیل انبوه نیروی انسانی بلکه دانش بشری بیانگر آن است که این پیشگامی و نوآوری جز در سایه خلق پردازش ، توسعه ، تبادل، ثبت و انتشار دانش سازمانی میسر نگردیده است در کشور ما نیز برنامه چهارم توسعه با عنوان رشد اقتصاد ملی دانایی محور با تاکید بر توسعه دانایی محور تدوین گرددیه است با این وجود متاسفانه در عرصه های اطلاع رسانی آموزشی و پژوهشی هنوز گامهای موثری در خور این دغدغهبنیادین برداشته نشده است.