سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف ابوفتحی – مربی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مهدی ستایش – مربی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
محمدباقر مرادی قشلاق – مربی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

مشکل عمده در بکارگیری اموزش الکترونیک ارزیابی دانشجویان است دراین راستا سوالات به سه دسته ضعیف، متوسط و قوی می توان رابطه ای نوین جهت ارزیابی دانشجویان براساس پاسخگویی به سوالات ارایه نمود دانشجویان براساس امتیازبندی پیشنهادی دراین مقاله مورد ارزیابی قرا رگرفته و در سه گروه ضعیف، قوی و متوسط تقسیم بندی می شود نکته دیگر چگونگی استخراج سوال به صورت اتوماتیک از متن منابع الکترونیکی می باشد. دراین راستا پیشنهاد می وشد از ابزارهای پردازش زبان طبیعی استفاده شود مشکل چگونگی ادغام سوالات استخراج شده با سوالات موجوددر پایگاه دانش است برای این منظور روشی مبتنی بر سطح بندی میزان سختی و آسان بودن سوالات و آمار پاسخ دانشجویان به سوالات دراین مقاله ارائه شده است سیستم پیشنهادی مطرح دراین مقله با توجه به اینکه دسترسی کامل به اینترنت و منابع موجود در آن دارد می تواند به صورت مستمر واتوماتیک، پایگاه دانش خود را بروز رسانی نماید.