سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد صفایی – کارشناسی ارشد مهندسی کنترل دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رسولی – کارشناس ارشد مهندسی کنترل
امیر ربانی پارسا – کارشناس الکترونیک
محمد خوشحال رودپشتی – کارشناس ارشد مهندسی کنترل

چکیده:

گسترش حمل و نقل به وسیله خودرو موجب توسعه تصادفات در سطح جاده ها و خیابانها گردیده است یکی از عوامل اصلی وقوع تصادف عدم کنترل مطلوب خودرو توسط راننده می باشد از این رودر مقاله حاضر روشی جهت کنترل بهینه و جبران اشتباهات راننده به منظور جلوگیری از وقوع تصادف ارائه گردیده است حرکت خودرو در فضای یک بعدی در نظر گرفته شده است بنابراین کنترل خودرو در راستای یک محور بررسی می گردد. کنترل کننده از یک سیستم فازی مدل ممدانی تشکیل شده است تلفیق فرامین کنترل کننده و راننده توسط قانونی محافظه کارانه که عدم تصادف را تضمین می نماید به خودرو اعمال میگردد. سپس سخت افزاری برای اعمال قانون کنترلی برروی یک خودروی مدل پیاده سازی شده و نتایج درسه سناریو دشوار ارائه می گردد.