سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خسرو بهرامی – پژوهشگاه نیروایران
بابک امینی – پژوهشگاه نیروایران
مهدی کاوسیان – پژوهشگاه نیروایران
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

تحلیل پخش بار متقارن , یکی از ماژولهای بسیار مهم نرم افزار است. روش ها و ( مدیریت شبکه های توزیع (DMS) الگوریتم های متعددی برای انجام پخش بار متقارن از گذشته تا کنون ارائه شده است . در این مقاله , پیش از آنکه ارائه الگوریتم جدید مورد نظر باشد , هدف, ارائه طر احی و پیاده سازی ماژول نرم افزاری پخش بار متقارن بر مبنای مدل می باشد . این ماژول , براساس یک روش استانداردCIM پخش بار مناسب شبکه توزیع توسعه داده شده است . در همین راستا, طراحی و پیاده سازی ماژول پخش بار متقارن منطبق بامدل شیءگرایCIM بیان و در نهایت نتا یج صحت عملکرد پیاده سازی پخش بار متقارن ارائه شده است