سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدهادی رضایی استخروییه – دانشگاه تهران
امیر عبدالهی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

دراین مقاله برای طراحی کنترلر های فازی از روشی هوشمند استفاده شده است سیستم فازی به کارگرفته شده در این مقاله TSK است که پارامترهای ورودی ها و خروجی آن و بهره های ورودی ها و خروجی کنترلر فازی از طریق الگوریتم پرندگان تعیین می شوند.