سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساسان کرمی – دانشگاه صنعتی سهند
محمدجواد خسروجردی –

چکیده:

دراین مقاله بویلر به عنوان یکی از عوامل مهم درتولید برق درنیروگاه بصورت مدل فضای حالت بیان شده است به گونه ای که خطای محرک ان بصورت افت عملکرددرمشعل و خطای سنسور ان بصورت بایاس دراندازه گیری ها درنظر گرفته شده است مدل فضای حالتبویلر با اعمال تبدیل ساده ای به صورت مدل سیستم های توصیفی تبدیل می شود با پیاده سازی مراحل کاهش روی سیستم تبدیل شده فرم ساده ای از سیستم بویلر که جهت طراحی کنترل کننده ی تحمل پذیر خطا مناسب است بدست خواهد آمد هدف از طراحی این کنترل کننده براساس مدل سیستم توصیفی تضمین پایداری و عملکرد مطلوب حلقه بسته هنگام رخدادخطا درمحرک ها و سنسورها می باشد شبیه سازی های کامپیوتری روی مدل بویلر کارایی و سودمندی روش ارایه شده را جهت جبران سازی خطا نشان میدهد.