سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد کارگر – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه برق-کنترل، تهران، ایران
کریم سلحشور – گروه اتوماسیون وابزار دقیق دانشگاه نفت تهران
محمدجواد یزدان پناه – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ

چکیده:

این مقاله روش طراحی کنترل تحمل پذیر در برابر عیوب، برای سیستم های غیر خطی و با توجه به محدودیت در ورودی را ارائه می کند یکی از مشکلات عمده در هنگام وقوع عیب، ناپایداری سیستم به علت خارج شدن متغیرهای حالت از ناحیه جذب م یباشد. روش ارائه شدهمبتنی بر طراحی چند کنترل کننده محلی می باشد که با توجه به مقدار متغیرهای سیستم در هنگام وقوع عیب، یکی از کنترل کننده ها عملمی کند. با استفاده از این ایده،یک ساختار جدید برای افزایش ناحیه جذب نقطه تعادل در هنگام وقوع عیب به وجود می آید که مانع از ناپایداری سیستم می شود. در انتها یک مثال عملی برای نشان دادن کارایی این ایده ارائه شده است