سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول اکبری – کارشناسی ارشد برق کنترل

چکیده:

در این مقاله برای برج تقطیر تولوئن- آب کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع طراحی می شود و هدف این است که بالاترین میزان خالص سازی تولوئن و حداقل میزان ناخالصی آب حداقل شود. برج تقطیر به کار گرفته شده یک سیستم کاملاً غیرخطی است و این بخاطر رابطه تعادلی بخار- مایع است که از روابط دینامیکی غیرخطی پیروی می کنند. پس از خطی سازی این سیستم اقدام به طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع می شود و همچنین اثر اغتشاش اعمال شده به فرآیند برج تقطیر بوسیله مقاوم سازی رفع می گردد. مقایسه کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع با سایر کنترل کننده های دیگر نشان می دهد که کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع دارای عملکرد بهتر و پاسخ های میرایی سریع تر می باشد.