سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی معرفت سیدلر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد
پیمان نادری – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

در این مقاله یک شبکه سراسری، یک شبکه کوچک محلی و ساختاری از سیستم تولید پراکنده معرفی می گردد که از یک دیزل ژنراتور با تجهیزات کنترلی تشکیل شده است. در ساختار پیشنهادی، سیستم تولید پراکنده جهت تامین توان اکتیو و بهبود سطح ولتاژ بارها به شبکه سراسری متصل شده و کارایی آن زمانی که در شبکه در پیک بار باشد یا اتصالی رخ دهد، بیشتر نمایان می شود. هدف این مقاله کنترل توان تبادلی بین دو شبکه از طریق تغییرات پارامترهای حلقه های کنترلی دیزل ژنراتور، با استفاده از کنترلر منطق فازی می باشد. بطوری که توان بهینه به شبکه تزریق گردد. در پایان این مقاله نتایج شبیه سازی ها، کارایی روش پیشنهادی را نشان می دهد.