سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر طالبی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
طاهره پورسیف – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
مهدی پورقلی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

سیستم های مرتبه کسری سیستم هایی هستند که در بسیاری از پدیده های طبیعی کاربرد داشته است. این سیستم های مرتبه کسری که بصورت تک ورودی- تک خروجی هستند با تقریب محدود به مرتبه صحیح تبدیل شده و می توان از آن ها استفاده کرد اما در حالت چند متغیره به دلیل اینکه مرتبه سیستم افزایش می یابد و دوباره نیاز به کاهش مرتبه داریم استفاده از روش تقریب مستقیم مناسب نیست. در این مقاله ما روشی ارائه دادیم که بدون افزایش مرتبه سیستم، این سیستم ها به مرتبه صحیح تبدیل می شوند. علت این کار راحتی در انجام محاسبات می باشد به این منظور که طراحی کنترل کننده PID برای این سیستم ها بسیار سخت می باشد، درنتیجه با تبدیل آنها به مرتبه صحیح می توان PID طراحی کرد که ورودی، خروجی را ردیابی کند بطوریکه خطا به حداقل رسیده باشد.