سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی عباس زاده – دانشگاه صنعت آب و برق
علیرضا یزدی زاده – دانشگاه صنعت آب و برق تهران -ایران
عباس علی ابادی – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

در این مقاله مدل سیگنال کوچک نیروگاه برق آبی پروژه ناو می باشد و در استان گیلان که در مقیاس میکرو(micro) بصورت ایزوله از شبکه برق کشور کار می کند، ارائه شده است. سپس کنترل کننده فرکانس نیروگاه برق آبی مذکور با استفاده از شبکه های عصبی و به صورت تطبیقی غیرمستقیم طراحی می گردد. طرح کنترلی پیشنهادی از دو شبکه با نام های و شبکه شناسایی کننده شبکه کنترل کننده(Neuro-Controller) تشکیل شده است . شبکه کنترل کننده به (Neuro-Identifier) منظور تولید سیگنال های کنترل موردنیاز برای گاورنر و شبکه شناسایی کننده به منظور مدل سازی دینامیک نیروگاه برق آبی میکرو و تطبیق دادن پارامترهای شبکه کنترل کننده با تغییرات سیستم بکار گرفته شده اند . روش ارائه شده در این مقاله دارای مشخصاتی از قبیل ساختار ساده، تطبیقی بودن و پاسخ سریع میباشد.