سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال قلی زاده – دانشگاه شهید بهشتی, دانشکدهی برق و کامپیوتر
علی جلالی – دانشگاه شهید بهشتی
محمد عشقی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از سنسورهای فاصلهسنج التراسونیک الگوریتمی برای مدیریت خودروی هوشمند ارائه شده است. این الگوریتم شامل پیکربندی اولیه خودرو برای تعیین مکان امن برای شروع به کار خودرو و نحوه انتقال به یک مکان امن در صورت تعیین یک مکان ناامن و همچنین مدیریت خودرو برای پیروی از دیوار میباشد. در تابع پیروی از دیوار روشی منحصر به فرد برای محاسبه حداکثر سرعت خودرو بر روی پیچها معرفی شده است. این محاسبهی سرعت تنها با استفاده از دادههای سنسورهای فاصلهسنج اطراف خودرو صورت گرفته است. این کنترل شامل تعیین مقدار انحراف خودرو و حداکثر سرعت مجاز خودرو در پیچ است. این مدیریت به گونه ای صورت گرفته است که بیشترین راحتی و نرمی برای سرنشینان خودرو بهترین دقت ممکن تأمین شود