سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا خادم وطن – دانشگاه تبریز
محمدعلی طینتی – دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله طراحی و پیاده سازی یک فیدبک اکولایزر ) – DFE ( در MDFE را برای کانالهای ضبط مغناطیسی مد نظر داریم. این اکولایزر به صورت کاملاً دیجیتال و با استفاده از ساختار LUT پیادهسازی میگردد. DFE ی طراحی شده دارای ۱۱ شاخه است که بیتهای تصمیم قبلی در یک زنجیره تأخیر ذخیره شده و از آنها برای آدرسدهی ساختار LUT استفاده میشود. با استفاده از تکنیک Look-Ahead سرعت انجام پردازش برای محاسبه بیت تصمیم افزایش داده شده است. پیادهسازی این طرح بر روی آیسیهای FPGA که از مزایا و برتریهای انعطافپذیری و هزینه کمتر برخوردار هستند از سایر امتیازات این طرح میباشد. برای افزایش سرعت پردازش در محاسبه بیت تصمیم راهکارهایی ارائه گردیده و نتایج آن با نتیجه بدست آمده از طرح اصلی مقایسه شده است