سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد علیرضائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه ارومیه
صالح یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
علی دنیوی – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

قابلیت اطمینانReliabilty) یکی از الزامات عملکرد شبکه های حسگر بی سیم برای کاربردهای حساس می باشد. یکی از راهکارهای افزایش قابلیت اطمینان، استفاده از مسیریابی چند سیرهMultipath Routing) است که بر اساس آن مسیرها نقش پشتیبانBackup) را برای یکدیگر ایفا می نمایند. در این مقاله یک پروتکل مسیریابی چند مسیره مبتنی بر پروتکل تک مسیرهDirected Diffusion ارائه می شود. پروتکل پیشنهادی به طور کامل در شبیه سازNS2.34 پیاده سازی شده است . نتایج شبیه سازی حاکی از افزایش قابلیت اطمینان شبکه م یباشد . به علاوه با انجام یک راهکار جدید میزان بست ههای اکتشافی رد و بدل شده در شبکه به طرز قابل توجهی کاهش پیدا می کند که منجر به کاهش سربار بسته های کنترلی در شبکه م یگردد.