سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی بیژن زاده – پزشکی عمومی مدیر دفتر پژوهشهای اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبر

چکیده:

طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام از جمله امور مبارکی است که به میمنت نظام جمهوری اسلامی ایران هرچندبا تاخیر چندساله مطرح شده است اگرچه پس از مطرح شدن طرح مذکور درمجلس شورای اسلامی در قالب مصاحبه ها گفتگوها گزارشات و مطالب نشریات و شخصیتها دیدگاههای مختلفی دراین زمینه بیان گردید و در مواردی نیز متاسفانه بشکل سیاسی با موضوع برخورد شد اما از گستردگی این بحث همین بس که همایش حاضر یکی از چندین همایشی است که جهت بررسی این موضوع برگزارشده و می شود در یک دید کلی این مبحث را به سه بخش می توان تجزیه کرد. 1- ضرورت بحث، ایا ضرورتی برای پیاده کردن این طرح وجود دارد؟ 2- در صورت وجود این ضرورت ایا در عمل طرح فوق قابل پیاده شدن در جامعه پزشکی کشور می باشد یا خیر؟ 3- درصورت کاربردی بودن چگونه باید طرح فوق در کشور پیاده گردد موانع و راهکارهای اجرایی آن کدامند؟