سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی میرزائی اصل – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سعید جواهرزاده – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
ارژنگ صادقی – استادیار گروه عمران دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تبریز
بهمن فرهمندآذر – دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

هدف از طرح بهینه یک سازه ، تعیین مقادیر متغیرهای طراحی می باشد ، که به ازاء این مقادیر وزن و یا هزینه سازه به حداقل ممکن کاهش یافته و کلیه محدودیت های طراحی ارضاء گردند. در این تحقیق جهت بدست آوردن طرح بهینه تاشه شبکه های تخت دولایه فضاکار ابتدا با یک رابطههندسی تعدادی از اعضای قطری بدون آنکه سازه ناپایدار شود حذف شده و سپس با روش الگوریتم ژنتیک بهینه گردیده است. در این تحقیقسطح مقطع اعضاء و عمق شبکه دولایه به عنوان متغیرهای طراحی به صورت پیوسته بدست آورده شده اند. در ضمن برای بدست آوردن تابع هدف مسأله یعنی وزن بهینه سازه با استفاده از الگوریتم ژنتیک از نرم افزارMatlab استفاده شده است.